SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru ma wykryć co najmniej jeden ze składników pożaru: dym, płomień lub temperaturę i powiadomić o tym ludzi zgromadzonych w obiekcie oraz straż pożarną. System sygnalizacji pożaru powinien stanowić odrębny zestaw urządzeń. Odrębny, to znaczy nie oparty na przypadkowych czujkach pożarowych podłączonych do systemu alarmowego czy automatyki budynkowej. Takie rozwiązania mogą mieć znaczenie wspomagające ochronę obiektu, ale ze względów formalnych nie będę omawiał ich w tym artykule (wspomniałem o tym przy okazji systemów sygnalizacji włamania i napadu).

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) nazywane również Systemami Alarmu Pożarowego (SAP) podlegają bardzo wielu uwarunkowaniom formalnym, wskazywanym przez Polską Normę i normy systemów i branż spokrewniownych.

System sygnalizacji pożaru bywa montowany na życzenie inwestora/użytkownika obiektu. Są jednak obiekty, które muszą być wyposażone w system wykrywania pożaru z mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej lub ze względu na umieszczenie obiektu na liście wojewody, zawierającej  obiekty podlegające szczególnej ochronie ze względu na interes państwa, bezpieczeństwo publiczne czy dużą wartość muzealną. Wówczas procedury projektowania, montażu i odbioru systemu podlegają wielu rygorom. Wymagane jest zatwierdzenie projektu i odbiór systemu przez rzeczoznawcę ochrony przeciwpożarowej. W takiej sytuacji montowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania. Montaż systemów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami norm, ale firma instalacyjna nie musi posiadać żadnych szczególnych uprawnień „pożarowych”.

Projekt systemu powinien uwzględniać analizę ryzyka, rodzaj materiałów i zagrożeń, jakie wystąpią w obiekcie, podział na strefy pożarowe, organizację alarmowania, matrycę sterowań i scenariusz pożarowy.

Artur Kamiński
Factor Security
Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *