SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Czujki

Czujki dymu współcześnie stosowane są typu optycznego i nie zawierają izotopów radioaktywnych (czujki jonizacyjne są jeszcze wykorzystywane, ale w praktyce nowoczesne, wielosensorowe czujki dymu eliminują konieczność stosowania czujek jonizacyjnych; ponadto świadomość użytkowników powoduje, że nie chcą przebywać w pomieszczeniach, w których występują źródła promieniowania jonizującego).

Czujki optyczne reagują na dym widzialny (są to czujki typu rozproszeniowego) a więc taki, który we współcześnie urządzonym świecie, pełnym płyt wiórowych i wykładzin z tworzywa sztucznego, występuje najczęściej. Umieszczane są na sufitach pomieszczeń chronionych i ciągów komunikacyjnych. Czujka dymu może nadzorować powierzchnię do 80 m2 , ale zależne jest to od wielu czynników: wysokości montażu, która nie może przekraczać 12 m, całkowitej powierzchni pomieszczenia, kąta nachylenia stropu, odporności ogniowej przegród budowlanych. Od wysokości montażu i kąta nachylenia stropu zależy również maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką. Jest to parametr podawany w katalogu, a przekłada się na fakt, że rzut dozorowanego pomieszczenia musi być wpisany w okrąg, stanowiący powierzchnię nadzorowaną przez czujkę, którego promień jest nie większy, niż wspomniany parametr. Do projektu bezpieczniej jest zatem przyjąć powierzchnię 50 m2 przypadającą na jedną czujkę. Podciągi budowlane na stropie lub przegrody w chronionym  pomieszczeniu o określonych wymiarach mogą wymusić montaż większej ilości detektorów, niż wynikałoby to ze współczynnika powierzchni. Jeśli jest sufit podwieszany, w przestrzeni nad nim (na suficie właściwym) również należy zamontować detektory (z pewnymi wyłączeniami formalnymi). W ciągach komunikacyjnych czujki montowane są na ich skrzyżowaniach oraz nie rzadziej, niż co 15 m i nie dalej od końca korytarza, niż 7,5 m. Z dozorowania mogą być wyłączone np. małe pomieszczenia sanitarne i inne małe przestrzenie, które gwarantują brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem.

Czujki dymowo-temperaturowe (wielosensorowe) potrafią wykryć także pożar wysokotemperaturowy, to znaczy powstający w czasie spalania suchego drewna, papieru czy spirytusu. Dym jest wtedy prawie niewidoczny, rośnie przy tym znacząco temperatura. Czujka ta powinna być montowana w pomieszczeniach biurowych, archiwach czy drewnianych obiektach zabytkowych.

 Czujki temperatury stosuje się tam, gdzie dym lub zapylenie jest czynnikiem występującym normalnie, co powodowałoby powstawanie fałszywych alarmów w optycznej czujce dymu. Czujki takie mają powierzchnię dozorową do 30 m2 przy wysokości montażu – zależnej od klasy czujki – 4,5, 6 lub 7,5 m. W praktyce, ze względu na inne czynniki, lepiej przyjąć powierzchnię 20 m2.

 Artur Kamiński
Factor Security
Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *