SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.5

Wskaźniki zadziałania umieszczane są nad wejściem do pomieszczeń chronionych czujkami. Informują, gdzie powstał pożar. Ułatwia to prowadzenie akcji gaśniczej. W systemie konwencjonalnym dopiero wskaźniki pokazują dokładnie, gdzie jest pożar. W przypadku sufitów podwieszanych wskaźnik zadziałania umieszczony na suficie pod ukrytą czujką sygnalizuje pożar w miejscu normalnie niewidocznym. Wskaźniki zadziałania zasilane są z odpowiedniego wyjścia w czujce. Jeden wskaźnik może być sterowany z czterech czujek (czujki w tym samym pomieszczeniu lub strefie pożarowej).

Sygnalizatory w systemach p.poż. przekazują sygnał o ewakuacji obiektu (zarządzonej profilaktycznie lub ćwiczebnie) lub o pożarze. Pobudzając różne wejścia sygnalizatora można uzyskać różny dźwięk. Centrala umożliwia takie oprogramowanie wyjść sterujących, aby uzyskać ten efekt. Sygnalizatory i inne urządzenia w systemach p.poż. sterowane są napięciem 24VDC.

Powiadomienie w systemach sygnalizacji pożaru – zgodnie z zaleceniami normy – dotyczy tylko dwóch stanów: alarmu II stopnia („pożar”) i awarii systemu. Centrala wystawia sygnały o tych zdarzeniach. Sposób przekazania sygnałów na zewnątrz zależy od lokalnych wymagań Straży Pożarnej lub firm komercyjnych zajmujących się ochroną mienia i wymaga uzgodnienia oraz oddzielnych urządzeń transmisyjnych.

Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru prowadzi się czerwonym kablem YnTKSY 1x2x0,8 mm2 lub 2x2x0,8 mm2 , przy czym przekrój kabla należy dobrać w czasie projektowania systemu. Zależnie od producenta systemu, może to być kabel nieekranowany lub musi to być kabel ekranowany. W przypadku systemów sygnalizacji pożaru firmy Siemens zaleca się stosowanie kabla nieekranowanego (system ma wyjątkową odporność na zakłócenia transmisji). Czujki i ROP-y montuje się równolegle.

W systemie konwencjonalnym linie są otwarte (proste) tzn. kabel wychodzi z centrali i przechodzi kolejno przez detektory (max.32) bądź ROP-y (max.10). Ilości maksymalne są dopuszczalne przez przepisy, ale należy dążyć do zmniejszania ilości detektorów w linii ze względu na w miarę dokładne rozróżnienie źródła alarmu (w systemie konwencjonalnym prezentowany jest alarm z linii a nie konkretnego detektora). Przepisy precyzują, ile i jakich stref pożarowych lub kondygnacji może obejmować jedna linia prosta. Czujki i ROP-y nie mogą być montowane w tej samej linii!

W systemie adresowalnym linie są pętlowe tzn. kabel wychodzi z centrali, przechodzi przez czujki, przyciski pożarowe (można mieszać czujki i ROP-y, max. 128 adresów) i inne moduły monitorujące i sterujące i wraca do centrali na drugą parę zacisków. Pętla dozorowa, zależnie od producenta i dopuszczalnej rezystancji pętli, może obejmować rozległy obiekt nawet wspomnianym kablem o przekroju 0,8 mm2 . Podstawki czujek umożliwiają stosowanie kabli o przekroju do 2,5 mm2 .

Artur Kamiński
Factor Security
Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *