SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Centrale sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożaru to serce systemu wykrywającego pożar.

Centrala przyjmuje informacje o alarmie i stanie technicznym z czujek wykrywających dym, temperaturę, płomień lub z ręcznych przycisków pożarowych, którymi człowiek może wywołać alarm po zauważeniu dymu lub ognia w obiekcie. Centrala nadzoruje także moduły zainstalowane w pętli detekcyjnej, które monitorują stan innych urządzeń czy systemów, np. klap dymowych, zasilaczy, zbiorników z woda czy agregatów. Centrala powiadomi o alarmie wydzielonymi sygnalizatorami, pokaże źródło pożaru (mnie lub bardziej dokładnie – zależnie od centrali) oraz wezwie automatycznie straż pożarną. Może także uruchomić dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system gaszący, klapy oddymiające i pożarowe lub wyłączyć wentylację, zasilanie budynku w energię elektryczną, sprowadzić windę na parter.

Ogólnie – centrale dzielą się na konwencjonalne i adresowalne. Konwencjonalne wskazują jedynie linię dozorową, w której został wywołany alarm bez szczegółowego wskazania jego źródła. Na linii może być zainstalowanych – z różnymi ograniczeniami formalnymi –  do 32 czujek lub 10 przycisków pożarowych. System należy tak skonfigurować, tak poprowadzić linie dozorowe, żeby znalezienie źródła pożaru nie było zbyt trudne. Są to proste centrale, nieskomplikowane w instalacji i tańsze od adresowalnych.

Centrale adresowalne wskazują źródło pożaru z dokładnością do konkretnej czujki, z możliwością szczegółowego opisania jej lokalizacji. Centrale najnowszej generacji – adresowalne analogowe – umożliwiają dodatkowo sygnalizowanie zabrudzenia czujników oraz pojawienia się zadymienia w bardzo wczesnej fazie rozwoju pożaru, poniżej poziomu alarmu (stany jeszcze nie alarmowe ale już dające podstawę do zwiększenia czujności, sprawdzenia obiektu lub podjęcia profilaktycznych działań serwisowych).

[Tu nazwa „analogowe”, w czasach wszechpanującej technologii cyfrowej może być myląca, degradująca takie centrale. Ale analogowa centrala sygnalizacji pożaru jest w swojej strukturze cyfrowa, wykorzystująca procesory. Tylko że czujki i cały system przekazują i przetwarzają więcej informacji o stanie systemu, niż tylko „brak pożaru” lub „jest pożar”. Centrale analogowe obrazują więcej sytuacji, niż tylko 0 lub 1, pokazują jeszcze, co dzieje się między tymi dwiema sytuacjami].

Centralę montuje się w miejscu dostępnym dla obsługi, w pomieszczeniu pracowników ochrony, portierni lub recepcji. Centralę można zamontować także w pomieszczeniu niedostępnym, wówczas w portierni instaluje się specjalny moduł informacyjno-kontrolny. Do centrali należy doprowadzić zasilanie 230VAC, wszystkie linie dozorowe, kable sygnalizatorów i powiadomienia oraz kable z innych systemów np. instalacji gaszących, klap dymowych czy wentylacji. W obudowie centrali umieszcza się akumulatory rezerwowego zasilania, o pojemności dobranej do wielkości systemu.

Artur Kamiński
Factor Security
Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *