SYSTEMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru bardzo często jest tylko jednym z systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Ponadto stan innych systemów technicznych (utrzymanie klimatu, windy, zasilanie główne i awaryjne) powinien reagować na informację o wykrytym pożarze.

Sygnał alarmu pożarowego:

  • powiadamia użytkowników i straż pożarną
  • uruchamia dźwiękowy system ostrzegawczy
  • uruchamia systemy gaśnicze i instalacje tryskaczowe
  • otwiera klapy dymowe i otwory napowietrzające (za pośrednictwem central oddymiających)
  • zamyka drzwi przeciwpożarowe
  • otwiera drzwi na drogach ewakuacyjnych (za pośrednictwem central kontroli dostępu)
  • zamyka klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych
  • wyłącza pracę wentylatorów systemów wentylacyjnych
  • sprowadza windy na parter
  • przełącza system telewizji dozorowej na obserwację zagrożonych obszarów.

Zależnie od rodzaju i funkcji obiektu mogą wystąpić jeszcze inne systemy czy urządzenia wymagające wysterowania.

Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi najczęściej (i najbezpieczniej) wykorzystywane są moduły monitorująco-sterujące z wyjściami przekaźnikowymi, zamontowane w pętli dozorowej systemu sygnalizacji pożaru. Można je bardzo elastycznie oprogramować, co spowoduje reakcję przyłączonych do nich innych systemów zależnie od wybranej strefy pożarowej, rodzaju zdarzenia itp. Wyjścia przekaźnikowe umożliwiają separację galwaniczną od systemów zewnętrznych.

Do sterowania i monitorowania wykorzystuje się także magistrale Lon i BACnet.

Szczególnym systemem połączonym z centralą sygnalizacji pożaru jest system wizualizacji systemu pożarowego. W sposób wygodny obrazuje sytuację w obiekcie oraz podaje konkretne polecenia dla pracowników ochrony, stosowne do sytuacji.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru powinien być – zgodnie z Polską Normą – konserwowany przez upoważnioną do tego firmę. Brak konserwacji urządzeń powoduje wygaśnięcie ich gwarancji jak również uniemożliwia uzyskanie pełnego odszkodowania w przypadku powstania strat spowodowanych pożarem. W obiekcie wyposażonym w system sygnalizacji pożaru powinna znajdować się Książka Systemu, do której wprowadzone są dane o systemie i wpisywane są informacje o przeprowadzonych konserwacjach, naprawach, wyłączeniach systemu, awariach i zmianach. Zdarza się coraz częściej, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają od sprawdzenia Książki Systemu, kiedy przystępują do procedur związanych z wypłatą odszkodowania po włamaniu do obiektu.

W trakcie konserwacji instalator kontroluje poprawność działania wszystkich elementów systemu. Każdy element systemu sygnalizacji pożaru powinien być skontrolowany przynajmniej raz w roku. Przyjęte jest (i jest to dobra praktyka), że firma konserwująca system sprawdza raz na kwartał ¼ cześć systemu w ten sposób, żeby po roku były sprawdzone wszystkie elementy.

Kontrola systemu powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z załączonymi wydrukami z centrali potwierdzającymi przeprowadzenie sprawdzenia systemu.

Artur Kamiński
Factor Security
Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *