SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, CENTRALE ALARMOWE

System sygnalizacji włamania i napadu, powszechnie nazywany po prostu alarmem, to grupa urządzeń, które są w stanie wykryć obecność intruza w Waszym obiekcie, zasygnalizować ten fakt dźwiękiem i światłem a nawet przesłać komunikat o alarmie pod wskazane numery telefonów i/lub do stacji monitorującej obiekt (taka stacja po odebraniu sygnału alarmu wysyła uzbrojoną ekipę interwencyjną).

Systemy mogą również wykrywać inne stany awaryjne (pożar, zalanie, ulatnianie się gazu, przekroczenie temperatury krytycznej) jeśli tylko zostanie wyposażony w odpowiednie czujki. Bywa, że współczesne systemy (centrale) realizują funkcje automatyki budynkowej („inteligentny budynek”), zarządzającej oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem i sterowaniem różnymi urządzeniami.

Centrala alarmowa jest sercem systemu. Powinna być tak dobrana, aby mogła obsłużyć odpowiednią ilość czujek dozorowych (jedna czujka to jedna linia centrali) oraz programowo połączyć czujki w grupy dzielące obiekt na strefy. Centrala może też spełniać inne szczególne wymagania: może sterować dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi – żaluzjami, oświetleniem, ogrzewaniem (również zdalnie, przez telefon, za pomocą specjalnych kodów i haseł), systemem telewizji użytkowej, spełniać funkcje kontroli dostępu lub kontroli pracy wartowników. Obok czujek reagujących na włamanie można podłączyć czujniki innych zagrożeń: pożaru, zalania, zbyt niskiej temperatury, gazu (w tym tlenku węgla) czy zaniku fazy. Istotnym, integralnym elementem jest pamięć zdarzeń. Rejestrowane są tam alarmy, awarie i wszelkie operacje dokonywane w centrali, również działania serwisowe. Umożliwia to analizę przyczyn różnych sytuacji powstałych w czasie pracy systemu, ułatwia obsługę techniczną i stanowi dowód. Wielkość pamięci wyrażona jest ilością rejestrowanych zdarzeń, zwykle jest to 255, 500, 1000, rzadko 9000. Większość central ma wbudowany automat telefoniczny, służący do przekazania informacji o alarmie przez linię telefoniczną, nieliczne, te bardziej zaawansowane, mają interfejs sieciowy. Tą samą drogą można zdalnie sprawdzić stan systemu i wprowadzić zmiany w oprogramowaniu centrali (funkcje dostępne tylko dla instalatora) lub sterować centralą, uzbrajać i rozbrajać, włączać i wyłączać urządzenia w obiekcie (na przykład ogrzewanie przed powrotem z nart). Centrala powinna być zamontowana w trudno dostępnym, najlepiej zabezpieczonym miejscu (np. w pomieszczeniu serwera, archiwum, garderobie, pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu itp.). Dostęp do centrali (tzn. droga dojścia, pomieszczenie) powinien być chroniony czujkami a wyłącznik krańcowy obudowy centrali podłączony do linii dozorowej centrali oprogramowanej jako sabotażowa. Do centrali należy doprowadzić zasilanie 230VAC chronione oddzielnym bezpiecznikiem.

Źródło zasilania rezerwowego. Centrala powinna zawierać w sobie akumulator na wypadek wyłączenia zasilania głównego 230V. Pojemność akumulatora musi być dobrana w zależności od wielkości systemu (ilości czujek, modułów centrali, sygnalizatorów) i przewidywanego czasu działania systemu po wyłączeniu zasilania głównego. Zależnie od typu centrali może ona sprawnie ładować akumulator o pojemności maksymalnie 18 do 24 Ah. Jeśli zapotrzebowanie na prąd okaże się większe, należy zastosować dodatkowe akumulatory ładowane z dodatkowych modułów centrali lub osobnych zasilaczy połączonych w odpowiedni sposób z centralą.

UWAGA !!! Szacujemy, że 90% obiektów ma za małą pojemność źródeł zasilania rezerwowego.

Firma FACTOR SECURITY dysponuje arkuszem kalkulacyjnym do obliczania bilansu mocy systemu alarmowego. Arkusz opiera się na urządzeniach dostępnych w firmie FACTOR i jest udostępniany na życzenie klienta.

Do centrali przyłączone są manipulatory z klawiaturą (chociaż najnowsze konstrukcje manipulatorów korzystają z ekranu dotykowego), którymi steruje się pracą systemu. Różne centrale mogą mieć różną ilość manipulatorów, w praktyce można przyłączyć co najmniej 3 manipulatory. Użytkownik załącza i wyłącza system z dozoru, kasuje alarm, odczytuje z nich informacje o stanie systemu, przyczynach alarmu itp. Użytkownik wprowadza indywidualny kod, centrala go rozpoznaje i zezwala na korzystanie ze ściśle określonych funkcji. Specjalną funkcją są kody dualne (skarbcowe) – rozbrojenie systemu lub otwarcie drzwi wymaga wprowadzenia kodu przez dwóch różnych użytkowników w określonym czasie.

Przy pomocy manipulatorów można uruchamiać domowe urządzenia podłączone i sterowane przez centralę: oświetlenie, ekspres do kawy, piec c.o., podlewanie ogrodu, żaluzje, bramę itp.

Artur Kamiński

Factor Security

Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *