SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 1

System telewizji dozorowej (nazywaną dawniej przemysłową, obserwacyjną, a przez jakiś czas także użytkową) wspomaga nadzór obiektu w momencie wtargnięcia intruza lub po tym zdarzeniu oraz weryfikację alarmów i zdarzeń z innych systemów bezpieczeństwa. Dzięki możliwości rejestracji obrazu może wspierać postępowanie dowodowe w przypadku włamania, napadu lub innych krytycznych zdarzeń w obiekcie.

System telewizji dozorowej (CCTV) może służyć do bieżącej obserwacji obiektu, ludzi czy procesów technologicznych na monitorach telewizyjnych. Istotną funkcją jest potwierdzanie przekroczenia stref zewnętrznych obiektu chronionych systemami ochrony peryferyjnej. Ale nadrzędną i szalenie istotną funkcją systemu jest możliwość odtworzenia zapisanego obrazu z obszaru widzianego przez dowolną kamerę podłączoną do systemu, z przedziału czasu, w którym nastąpiło zdarzenie (ten przedział czasu jest ograniczony parametrami nagrywania i pojemnością zastosowanych pamięci masowych). Na podstawie obrazu można wyciągnąć wnioski o rozwoju zdarzenia, jego czasie i osobach zaangażowanych. Może to stanowić materiał dowodowy w trakcie dochodzenia. Zapisane obrazy można archiwizować, kopiować i przekazywać organom śledczym. System telewizyjny bez możliwości rejestracji jest bardzo upośledzony.

W ostatnich latach nastąpiło wiele zmian technologicznych w systemach telewizji dozorowej.

Przeszliśmy drogę od telewizji analogowej do różnych odmian telewizji cyfrowej, choć określenie „cyfrowa” odnosi się w pewnych kwestiach także do telewizji analogowej.

Wypieranie urządzeń analogowych przez technologię IP postępowało znacznie wolniej, niż pobożne życzenia producentów i analityków rynku jeszcze kilka lat temu. Ale proces jest nieodwracalny, urządzenia analogowe będą wycofywane z produkcji a ceny urządzeń CCTV w technologii IP stopniowo obniżają się i osiągnęły już pułap cen „starych” urządzeń.

Generalnie:

– jeśli posiadasz system telewizji dozorowej jeszcze (nie chce mi się w to wierzyć) z magnetowidem poklatkowym (na taśmy), to czas na szybką zmianę, jęsli nie całego systemu, to przynajmniej urządzenia do nagrywania.

– jeśli masz system analogowy już z rejestracją cyfrową, możesz wymienić go na system analogowy HD-TV (różne odmiany handlowe), lub na system IP, uzyskując znacznie wyższą jakość/rozdzielczość obrazu.

– jeśli nie masz żadnego systemu CCTV, to instaluj system w oparciu o technologię IP. Zyskujesz jakość obrazu i dodatkowe funkcjonalności związane z możliwościami konfiguracji kamer i zarządzania obrazem oraz dostęp do największych obecnie rozdzielczości kamer.

 

Pamiętaj, że im więcej jest kamer i im większą mają rozdzielczość, tym więcej potrzebujesz przestrzeni na dyskach twardych, aby to zapisać. Jakiej byś nie użył kompresji, to im więcej szczegółów chcesz rejestrować, tym więcej gigabajtów pamięci potrzebujesz. Technicznie nie jest to żadnym problemem. Istotne są znacząco rosnące koszty takiego systemu.

 

Artur Kamiński

Factor Security

Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *