• Print
close

OKABLOWANIE I MANIPULATORY

Okablowanie systemu zależy od rodzaju zastosowanej centrali alarmowej. Najczęściej – przy centralach małej i średniej wielkości – kable od czujek schodzą się gwiaździście do centrali. Stosowanie puszek połączeniowych, z których wyprowadzony jest jeden gruby kabel idący do centrali, jest pozorną oszczędnością. Montaż i połączenie puszki wymaga dodatkowej pracy, najczęściej z użyciem lutownicy, praktycznie nie stosowanej przy montażu współczesnych urządzeń. Puszka stanowi miejsce kolejnych połączeń wymagających sprawdzenia w przypadku awarii systemu.

Centrale średnie i duże mają budowę modułową. Kolejne 4 lub 8 linii dozorowych przyłącza się wówczas do kolejnych modułów. Wszystkie moduły rozszerzające można zamontować w jednym miejscu i okablowanie będzie miało strukturę gwiazdy ale w praktyce robi się to inaczej. Moduły montuje się w różnych punktach obiektu i łączy pojedynczym kablem magistrali systemu (kable magistrali są różne dla różnych central). Kable od czujek schodzą się gwiaździście tylko do najbliższych modułów rozszerzających.

Moduły rozszerzające mogą posiadać – oprócz wejść linii dozorowych – również wyjścia programowalne i zasilacze. Z wyjść można wysterować sygnalizatory (należy pamiętać o zapewnieniu im zasilania!), wskaźniki uzbrojenia systemu, itp. Można też przełączyć system telewizji użytkowej w tryb alarmowy lub zwiększyć częstotliwość nagrywania kamery znajdującej się w zagrożonym pomieszczeniu.  Zasilacze z akumulatorem stanowią dodatkowe źródło zasilania rezerwowego i wymagają doprowadzenia zasilania 220V kablem OMY 3×1,5 mm2 , najlepiej z tego samego punktu (faza i zero), co centrala.

Do czujek i sygnalizatorów należy prowadzić kable YTKSY 3x2x0,5 mm2 (parowane), najlepiej ekranowane (ekw.). Niektóre zawansowane czujki wymagają kabla 5x2x0,5  mm2, ponieważ przekazują do centrali także informacje o maskowaniu lub awarii czujki, a z centrali mogą pobierać informacje o stanie uzbrojenia systemu czy stanu diody wskazującej zadziałanie czujki.  Do kontaktronów można doprowadzić kabel 2x2x0,5  mm2 , chociaż najczęściej wszędzie prowadzi się kabel 3x2x0,5 mm2.

W każdym przypadku podałem kable zawierające żyły rezerwowe (na wypadek przerwania żyły podczas produkcji lub montażu kabla w obiekcie).

Manipulatory (klawiatury sterujące) w różnych systemach przyłączane są w różny sposób: albo oddzielnym kablem do centrali, albo włączane są w dowolnym punkcie magistrali systemu.

Projektując system alarmowy należy uwzględnić kategorię zagrożenia obiektu (Z1 do Z4) i dopasować urządzenia i rozwiązania odpowiednio do klasy systemu alarmowego (1 do 4). Projekt systemu alarmowego powinien być wykonany przez  kwalifikowanego projektanta z uprawnieniami kategorii równej lub wyższej. Wymagania precyzuje Polska Norma „Systemy Alarmowe”.

Artur Kamiński

Factor Security

Poznań

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page