OKABLOWANIE I MANIPULATORY

Okablowanie systemu zależy od rodzaju zastosowanej centrali alarmowej. Najczęściej – przy centralach małej i średniej wielkości – kable od czujek schodzą się gwiaździście do centrali. Stosowanie puszek połączeniowych, z których wyprowadzony jest jeden gruby kabel idący do centrali, jest pozorną oszczędnością. Montaż i połączenie puszki wymaga dodatkowej pracy, najczęściej z użyciem lutownicy, praktycznie nie stosowanej przy montażu współczesnych urządzeń. Puszka stanowi miejsce kolejnych połączeń wymagających sprawdzenia w przypadku awarii systemu.

Centrale średnie i duże mają budowę modułową. Kolejne 4 lub 8 linii dozorowych przyłącza się wówczas do kolejnych modułów. Wszystkie moduły rozszerzające można zamontować w jednym miejscu i okablowanie będzie miało strukturę gwiazdy ale w praktyce robi się to inaczej. Moduły montuje się w różnych punktach obiektu i łączy pojedynczym kablem magistrali systemu (kable magistrali są różne dla różnych central). Kable od czujek schodzą się gwiaździście tylko do najbliższych modułów rozszerzających.

Moduły rozszerzające mogą posiadać – oprócz wejść linii dozorowych – również wyjścia programowalne i zasilacze. Z wyjść można wysterować sygnalizatory (należy pamiętać o zapewnieniu im zasilania!), wskaźniki uzbrojenia systemu, itp. Można też przełączyć system telewizji użytkowej w tryb alarmowy lub zwiększyć częstotliwość nagrywania kamery znajdującej się w zagrożonym pomieszczeniu.  Zasilacze z akumulatorem stanowią dodatkowe źródło zasilania rezerwowego i wymagają doprowadzenia zasilania 220V kablem OMY 3×1,5 mm2 , najlepiej z tego samego punktu (faza i zero), co centrala.

Do czujek i sygnalizatorów należy prowadzić kable YTKSY 3x2x0,5 mm2 (parowane), najlepiej ekranowane (ekw.). Niektóre zawansowane czujki wymagają kabla 5x2x0,5  mm2, ponieważ przekazują do centrali także informacje o maskowaniu lub awarii czujki, a z centrali mogą pobierać informacje o stanie uzbrojenia systemu czy stanu diody wskazującej zadziałanie czujki.  Do kontaktronów można doprowadzić kabel 2x2x0,5  mm2 , chociaż najczęściej wszędzie prowadzi się kabel 3x2x0,5 mm2.

W każdym przypadku podałem kable zawierające żyły rezerwowe (na wypadek przerwania żyły podczas produkcji lub montażu kabla w obiekcie).

Manipulatory (klawiatury sterujące) w różnych systemach przyłączane są w różny sposób: albo oddzielnym kablem do centrali, albo włączane są w dowolnym punkcie magistrali systemu.

Projektując system alarmowy należy uwzględnić kategorię zagrożenia obiektu (Z1 do Z4) i dopasować urządzenia i rozwiązania odpowiednio do klasy systemu alarmowego (1 do 4). Projekt systemu alarmowego powinien być wykonany przez  kwalifikowanego projektanta z uprawnieniami kategorii równej lub wyższej. Wymagania precyzuje Polska Norma „Systemy Alarmowe”.

Artur Kamiński

Factor Security

Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *