KONSERWACJA SYSTEMÓW

System sygnalizacji włamania i napadu powinien być – zgodnie z Polską Normą – konserwowany przez upoważnioną do tego firmę, nie rzadziej niż co trzy miesiące. Brak konserwacji urządzeń powoduje wygaśnięcie ich gwarancji, jak również uniemożliwia uzyskanie pełnego odszkodowania w przypadku powstania strat z tytułu włamania. W obiekcie wyposażonym w system alarmowy powinna znajdować się Książka Systemu Alarmowego, do której wprowadzone są dane o systemie alarmowym i wpisywane są informacje o przeprowadzonych konserwacjach, naprawach, wyłączeniach systemu, awariach i zmianach. Zdarza się coraz częściej, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają od sprawdzenia Książki Systemu, kiedy przystępują do procedur związanych z wypłatą odszkodowania po włamaniu do obiektu.

  •  W trakcie konserwacji instalator kontroluje poprawność działania wszystkich elementów systemu.
  • Sprawdza reakcję każdej czujki i każdego elementu podłączonego do systemu.
  • Sprawdza reakcję centrali alarmowej na alarmy przychodzące z czujek.
  • Sprawdza jakość połączeń kablowych.
  • Sprawdza zadziałanie sygnalizatorów i urządzeń do zdalnej transmisji alarmu.
  • Sprawdza, czy centrala przyjmuje alarmy z każdej ze stref alarmowych systemu.
  • Sprawdza poprawność reakcji czasów opóźnienia na wejście i wyjście (rozbrojenia i uzbrojenia systemu).
  • Sprawdza pracę zasilacza, akumulatora i układu jego ładowania.
  • Sprawdza, czy w systemie nie są zgłaszane jakieś awarie czy błędy.
  • Wreszcie sprawdza, czy nie zmieniła się aranżacja wnętrz, powodując zasłonięcie czujki lub zmianę podziałów funkcjonalnych systemu.

Artur Kamiński

Factor Security

Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *