INTEGRA i PERFECTA… CO JE ŁĄCZY, A CO DZIELI?

INTEGRA i PERFECTA… CO JE ŁĄCZY, A CO DZIELI?

Tematem mojego wpisu będzie dobrze znany wszystkim instalatorom, popularny system alarmowy Integra i Perfecta polskiej firmy Satel. Postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami, więc pod przysłowiową lupę wziąłem centralę Integra 32 i Perfecta 32. Jakie mają cechy wspólne, jakie są ich właściwości,  i oczywiście czym się różnią ?

Należy również pamiętać, że znaczącą kwestią przy wyborze centrali alarmowej są potrzeby klienta. Nie powiem więc, czy lepszy jest system Integra, czy Perfecta. Zacznijmy zatem od cech wspólnych. Obie centrale posiadają zgodność z wymaganiami dla systemów stopnia 2 (GRADE 2). Ilość obsługiwanych wejść od ośmiu do trzydziestu dwóch, z możliwością wyboru różnego sposobu parametryzowania wejścia (NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC). Centrale, oprócz typowego sposobu działania wejść, obsługują również czujki roletowe i wibracyjne, szczególnie przydatne przy ochronie obrysowej.
Czytaj dalej

VANDERBILT

VANDERBILT

Historia Stanów Zjednoczonych oparta jest na popularnym micie „od pucybuta do milionera”. Jest to prawda tylko w pewnym stopniu. W rzeczywistości historia powstania tego kraju opiera się na wizjonerskich podejściach i odważnych decyzjach ludzi którzy nie bali się wyzwań.

Jednym z takich ludzi był Cornelius Vanderbilt, potomek rodziny z holenderskiej wioski De Bilt, która później dała nazwisko nowemu rodowi Vanderbiltów. Cornelius z powodu ekonomicznych musiał zakończyć edukację już w wieku 11 lat, jednak jak sam mawiał „gdyby pobierał naukę dalej, nie miałby czasu żeby nauczyć się czegokolwiek innego”. Od razu podjął się pracy zajmującej się przeprawami promowymi a już 5 lat później posiadał własną firmę organizującą transport promowy. Czytaj dalej

CENA DOSTĘPU

CENA DOSTĘPU

Każdy posiada coś cennego lub coś, co chciałby chronić.. na przykład biuro. Czasem zabezpieczamy to zwykłymi drzwiami z zamkiem, a czasem staramy się ochronę zwiększyć. Wybieramy system kontroli dostępu, instalujemy go, ustalamy kto może się do danej strefy dostać i siadamy spokojnie w fotelu z poczuciem bezpieczeństwa oraz dobrze spełnionego obowiązku. Nasze biuro jest zabezpieczone, nikt się nie dostanie, karty dostępu posiada tylko kilka zaufanych osób. I co się okazuje? Czytaj dalej

SYSTEMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU

SYSTEMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru bardzo często jest tylko jednym z systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Ponadto stan innych systemów technicznych (utrzymanie klimatu, windy, zasilanie główne i awaryjne) powinien reagować na informację o wykrytym pożarze.

Sygnał alarmu pożarowego:

 • powiadamia użytkowników i straż pożarną
 • uruchamia dźwiękowy system ostrzegawczy
 • uruchamia systemy gaśnicze i instalacje tryskaczowe
 • otwiera klapy dymowe i otwory napowietrzające (za pośrednictwem central oddymiających)
 • zamyka drzwi przeciwpożarowe
 • otwiera drzwi na drogach ewakuacyjnych (za pośrednictwem central kontroli dostępu)
 • zamyka klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych
 • wyłącza pracę wentylatorów systemów wentylacyjnych
 • sprowadza windy na parter
 • przełącza system telewizji dozorowej na obserwację zagrożonych obszarów.

Zależnie od rodzaju i funkcji obiektu mogą wystąpić jeszcze inne systemy czy urządzenia wymagające wysterowania.

Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi najczęściej (i najbezpieczniej) wykorzystywane są moduły monitorująco-sterujące z wyjściami przekaźnikowymi, zamontowane w pętli dozorowej systemu sygnalizacji pożaru. Można je bardzo elastycznie oprogramować, co spowoduje reakcję przyłączonych do nich innych systemów zależnie od wybranej strefy pożarowej, rodzaju zdarzenia itp. Wyjścia przekaźnikowe umożliwiają separację galwaniczną od systemów zewnętrznych.

Do sterowania i monitorowania wykorzystuje się także magistrale Lon i BACnet.

Szczególnym systemem połączonym z centralą sygnalizacji pożaru jest system wizualizacji systemu pożarowego. W sposób wygodny obrazuje sytuację w obiekcie oraz podaje konkretne polecenia dla pracowników ochrony, stosowne do sytuacji.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru powinien być – zgodnie z Polską Normą – konserwowany przez upoważnioną do tego firmę. Brak konserwacji urządzeń powoduje wygaśnięcie ich gwarancji jak również uniemożliwia uzyskanie pełnego odszkodowania w przypadku powstania strat spowodowanych pożarem. W obiekcie wyposażonym w system sygnalizacji pożaru powinna znajdować się Książka Systemu, do której wprowadzone są dane o systemie i wpisywane są informacje o przeprowadzonych konserwacjach, naprawach, wyłączeniach systemu, awariach i zmianach. Zdarza się coraz częściej, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają od sprawdzenia Książki Systemu, kiedy przystępują do procedur związanych z wypłatą odszkodowania po włamaniu do obiektu.

W trakcie konserwacji instalator kontroluje poprawność działania wszystkich elementów systemu. Każdy element systemu sygnalizacji pożaru powinien być skontrolowany przynajmniej raz w roku. Przyjęte jest (i jest to dobra praktyka), że firma konserwująca system sprawdza raz na kwartał ¼ cześć systemu w ten sposób, żeby po roku były sprawdzone wszystkie elementy.

Kontrola systemu powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z załączonymi wydrukami z centrali potwierdzającymi przeprowadzenie sprawdzenia systemu.

Artur Kamiński
Factor Security
Poznań

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.4

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.4

Liniowe czujki dymu są szczególnym przypadkiem czujki optycznej. Nadają się do zabezpieczania dużych pomieszczeń o długości do 100 metrów. Chronią przestrzeń o szerokości do 12 metrów, zależnie od wysokości montażu. Składają się z nadajnika i odbiornika podczerwieni montowanych naprzeciw siebie. Często są one umieszczone w jednej obudowie – wtedy na przeciwległej ścianie umieszczany jest reflektor pryzmatyczny lub lustro. Ostatnie rozwiązanie ułatwia prowadzenie kabli: kabel prowadzony jest tylko w jedno miejsce. W przypadku obu czujek tłumienie sygnału docierającego do odbiornika jest traktowane jak pojawienie się dymu. Stosowanie tych czujek – mimo ich znacznie wyższej ceny – ma uzasadnienie w halach, w których koszty czujek punktowych i robocizny związanej z ich okablowaniem są większe, niż użycie czujki liniowej. Pobierają większy prąd, niż klasyczne czujki dymu, więc obciążalność i kwestie zasilania należy uwzględnić podczas projektowania i podłączania do systemu.

Przy montażu liniowych czujek dymu szalenie ważne jest, aby oba elementy czujki zamontować na stabilnym podłożu. Przy dystansach 50 czy 100 metrów niewielkie odchylenia konstrukcji nośnej obiektu mogą powodować na tyle duże odchylenia wiązki światła, że skutkuje to fałszywymi alarmami.

 Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) to czerwone przyciski typu „zbij szybkę” służące do jednoznacznego wywołania alarmu przez człowieka. Montowane powinny być w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. Odległość między ROP-ami nie powinna być większa niż 40 m.

Izolatory zwarć separują elementy pracujące w pętli dozorowej, które zostały odcięte od reszty systemu na skutek awarii lub zwarcia kabli pętli dozorowej.  W systemach adresowalnych wymagane są w różnych, ściśle określonych miejscach systemu. Są konieczne w systemach adresowalnych, ale utrudniają projektowanie i ewentualne modyfikacje istniejącego systemu.   Na szczęście w wielu systemach sygnalizacji pożaru, w tym systemach firmy Siemens,  wszystkie urządzenia mają izolatory zwarć i w projekcie nie jest wymagane ich uwzględnianie.

Artur Kamiński
Factor Security
Poznań