close

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.5

Wskaźniki zadziałania umieszczane są nad wejściem do pomieszczeń chronionych czujkami. Informu...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Centrale sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożaru to serce systemu wykrywającego pożar. Centrala przyjmuje informacje...

PRZYCISKI NAPADOWE, SYGNALIZATORY, DIALERY I STACJE MONITOROWANIA ALARMÓW

Przyciski napadowe służą do świadomego wywołania alarmu w czasie napadu bandytów na obiekt. S...