close

Factor

19 posts
About author

I write about
Factorowo Vademecum
All posts by Factor

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.4

Liniowe czujki dymu są szczególnym przypadkiem czujki optycznej. Nadają się do zabezpieczania d...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Czujki

Czujki dymu współcześnie stosowane są typu optycznego i nie zawierają izotopów radioaktywny...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Centrale sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożaru to serce systemu wykrywającego pożar. Centrala przyjmuje informacje...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru ma wykryć co najmniej jeden ze składników pożaru: dym, ...

KONSERWACJA SYSTEMÓW

System sygnalizacji włamania i napadu powinien być – zgodnie z Polską Normą – konserwowany...

OKABLOWANIE I MANIPULATORY

Okablowanie systemu zależy od rodzaju zastosowanej centrali alarmowej. Najczęściej – przy cent...

PRZYCISKI NAPADOWE, SYGNALIZATORY, DIALERY I STACJE MONITOROWANIA ALARMÓW

Przyciski napadowe służą do świadomego wywołania alarmu w czasie napadu bandytów na obiekt. S...

CZUJKI

Czujki to urządzenia montowane w każdym chronionym miejscu (pomieszczeniu) i reagujące na różn...

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, CENTRALE ALARMOWE

System sygnalizacji włamania i napadu, powszechnie nazywany po prostu alarmem, to grupa urządzeń,...