close

Factor

19 posts
About author

I write about
Factorowo Vademecum
All posts by Factor

ACTIVE TRACK – KONTROLER POŁOŻENIA RUCHOMEGO OBIEKTU

Prosty w obsłudze personalny GPS, znajdujący zastosowanie w wielu sytuacjach Jeżeli szukacie pro...

ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ, CZ. 1

Użytkownicy budynków wolnostojących często zastanawiają się, jak ochronić swój obiekt, jak w...

TROCHĘ INFORMACJI O ELEMENTACH SYSTEMÓW ALARMOWYCH…

Szanowni instalatorzy, pragnę przypomnieć o istnieniu bardzo przydatnych modułów, które mogą W...

O CZUJKACH PŁOMIENIA SŁÓW KILKA…

Możemy znaleźć wiele obiektów, w których zabezpieczenie pożarowe opierające się na optycznyc...

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 2

Kamera telewizyjna stanowi podstawę systemu. Od jej jakości i możliwości (chociaż nie tylko) w...

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 1

System telewizji dozorowej (nazywaną dawniej przemysłową, obserwacyjną, a przez jakiś czas tak...

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 3

Obiektyw odwzorowuje obiekt na przetworniku kamery. Od parametrów obiektywu w dużym stopniu zale...

TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domow...

SYSTEMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru bardzo często jest tylko jednym z systemów bezpieczeństw...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.5

Wskaźniki zadziałania umieszczane są nad wejściem do pomieszczeń chronionych czujkami. Informu...