close

O CZUJKACH PŁOMIENIA SŁÓW KILKA…

Możemy znaleźć wiele obiektów, w których zabezpieczenie pożarowe opierające się na optycznych czujkach dymu czy czujkach temperaturowych jest niewystarczające. Ze względu na specyfikę pożaru w takich miejscach jak hangary lotnicze, przepompownie ro...