close

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 2

Kamera telewizyjna stanowi podstawę systemu. Od jej jakości i możliwości (chociaż nie tylko) w dużym stopniu zależy ja kość obrazu. Ciągle w użyciu i sprzedaży są kamery analogowe (choć to pojęcie jest uproszczeniem). Zaczynają dominować kame...

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 1

System telewizji dozorowej (nazywaną dawniej przemysłową, obserwacyjną, a przez jakiś czas także użytkową) wspomaga nadzór obiektu w momencie wtargnięcia intruza lub po tym zdarzeniu oraz weryfikację alarmów i zdarzeń z innych systemów bezpiecze...

SYSTEMY TELEWIZJI DOZOROWEJ – temat 3

Obiektyw odwzorowuje obiekt na przetworniku kamery. Od parametrów obiektywu w dużym stopniu zale...

TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie w gospodarstwach domow...