close

SYSTEMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru bardzo często jest tylko jednym z systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Ponadto stan innych systemów technicznych (utrzymanie klimatu, windy, zasilanie główne i awaryjne) powinien reagować na informację o wykrytym...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.5

Wskaźniki zadziałania umieszczane są nad wejściem do pomieszczeń chronionych czujkami. Informują, gdzie powstał pożar. Ułatwia to prowadzenie akcji gaśniczej. W systemie konwencjonalnym dopiero wskaźniki pokazują dokładnie, gdzie jest pożar. W p...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – cz.4

Liniowe czujki dymu są szczególnym przypadkiem czujki optycznej. Nadają się do zabezpieczania d...