close

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Czujki

Czujki dymu współcześnie stosowane są typu optycznego i nie zawierają izotopów radioaktywnych (czujki jonizacyjne są jeszcze wykorzystywane, ale w praktyce nowoczesne, wielosensorowe czujki dymu eliminują konieczność stosowania czujek jonizacyjny...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – Centrale sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożaru to serce systemu wykrywającego pożar. Centrala przyjmuje informacje o alarmie i stanie technicznym z czujek wykrywających dym, temperaturę, płomień lub z ręcznych przycisków pożarowych, którymi człowiek może wywołać...

SYSTEMY WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

System wykrywania i sygnalizacji pożaru ma wykryć co najmniej jeden ze składników pożaru: dym, ...