close

KONSERWACJA SYSTEMÓW

System sygnalizacji włamania i napadu powinien być – zgodnie z Polską Normą – konserwowany przez upoważnioną do tego firmę, nie rzadziej niż co trzy miesiące. Brak konserwacji urządzeń powoduje wygaśnięcie ich gwarancji, jak również uniemo...