KONSERWACJA SYSTEMÓW

KONSERWACJA SYSTEMÓW

System sygnalizacji włamania i napadu powinien być – zgodnie z Polską Normą – konserwowany przez upoważnioną do tego firmę, nie rzadziej niż co trzy miesiące. Brak konserwacji urządzeń powoduje wygaśnięcie ich gwarancji, jak również uniemożliwia uzyskanie pełnego odszkodowania w przypadku powstania strat z tytułu włamania. W obiekcie wyposażonym w system alarmowy powinna znajdować się Książka Systemu Alarmowego, do której wprowadzone są dane o systemie alarmowym i wpisywane są informacje o przeprowadzonych konserwacjach, naprawach, wyłączeniach systemu, awariach i zmianach. Zdarza się coraz częściej, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają od sprawdzenia Książki Systemu, kiedy przystępują do procedur związanych z wypłatą odszkodowania po włamaniu do obiektu.

  •  W trakcie konserwacji instalator kontroluje poprawność działania wszystkich elementów systemu.
  • Sprawdza reakcję każdej czujki i każdego elementu podłączonego do systemu.
  • Sprawdza reakcję centrali alarmowej na alarmy przychodzące z czujek.
  • Sprawdza jakość połączeń kablowych.
  • Sprawdza zadziałanie sygnalizatorów i urządzeń do zdalnej transmisji alarmu.
  • Sprawdza, czy centrala przyjmuje alarmy z każdej ze stref alarmowych systemu.
  • Sprawdza poprawność reakcji czasów opóźnienia na wejście i wyjście (rozbrojenia i uzbrojenia systemu).
  • Sprawdza pracę zasilacza, akumulatora i układu jego ładowania.
  • Sprawdza, czy w systemie nie są zgłaszane jakieś awarie czy błędy.
  • Wreszcie sprawdza, czy nie zmieniła się aranżacja wnętrz, powodując zasłonięcie czujki lub zmianę podziałów funkcjonalnych systemu.

Artur Kamiński

Factor Security

Poznań